I dag ble tre nye innovasjonsmiljøer status som klyngeprosjekter under det prestisjefylte Arena-programmet til Innovasjon Norge, SIVA og Forskingsrådet. Programmet går i korthet ut på å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Regionale næringsmiljøer fra hele landet har konkurrert om å bli Norges nye næringsklynger og satsningsområder og  to statsråder, Monica Mæland og Jan Tore Sanner, var med for å kunngjøre programmets tildelinger i årets runde.

IMG_4449-e1434107775259-670x448

Teknologi endrer bransjer. Edtech er et av områdene Norge vil satse på framover for å utvikle ny næring og arbeidsplasser. Edtech, educational technology eller læringsteknologi er en betegnelse for teknologi som forenkler, forbedrer, eller effektiviserer læring. Vi står nå overfor et paradigmeskift i global utdanningsindustri der teknologi vil gjøre raskt innpass og endre måten vi lærer på og organiserer læring. Det vil bli lettere å få til elevtilpasset læring, og læring uavhengig av tid, sted og rom.

I Norge har det i de senere årene vokst fram en rekke norske selskaper som leverer innovative læringsteknologier, og flere av disse høster allerede internasjonal oppmerksomhet. Edtech henter ofte elementer fra spill for å trigge mestringsfølelse, motivasjon og læring gjennom utforsking og handling. Den norske oppstartsbedriften Kahoot har etter to år i drift passert 50 millioner brukere med sin populære quiz-løsning i klasserom verden over. Et annet eksempel er selskapet WeWantToKnow som har vunnet flere internasjonale priser for å gjøre matematikk til en lek. I spillet Dragon Box Algebra lærer de 5-åringer å løse ligninger – og de digger det. Kikora et annet norsk selskap gjennomførte nylig mattemaraton, 42,2KM med hoderegning som skal løses på en måned. Edtech-miljøet på Østlandet er innovativt og i rask vekst og tegner i dag omlag 50 selskaper. Noen av disse er tradisjonelle forlag som søker nye veier, andre er radikale læringsinnovatører.

Norge er et viktig hjemmemarked, men altfor lite og fragmentert marked for unge Edtech-selskaper. Globalt estimeres utdanningsindustrien til 4500 milliarder dollar, eller ca. tre ganger større enn media- og underholdningsbransjen. Markedet for Edtech ventes å eksplodere de neste årene og kjemper som Google, Microsoft, Samsung, ja til og med LEGO hiver seg på bølgen. Flere av bedriftene på Østlandet har vist at de er i stand til å levere løsninger i verdensklasse. Norge har en spennende mulighet til å lede an i digitaliseringskappløpet.

Mange av de norske Edtech-bedriftene er sultne på internasjonalisering og vekst, men veien dit er tøff. Bak klyngeprosjektet står i underkant av 20 edtech bedrifter med internasjonale ambisjoner. Bedriftene ser et behov for tettere samarbeid for erfaringsutveksling og stordriftsfordeler. Derfor har de samlet seg bak utviklingen av næringsklyngen Oslo Edtech Cluster.  Med i klyngeprosjektet er også utdanningsinstitusjonene NKI og BI, samt forskningsinstitusjonen NIFU, samt IKT-Norge. Oslo Edtech Cluster vil jobbe med selskapsutvikling, vekst og internasjonalisering av norsk edtech. Klyngen vil jobbe med å koble selskaper, markedsaktører og FoU-miljøer for å utvikle flere norske Edtech-løsninger i verdensklasse.

Hans Christian Bjørne, som har ledet utviklingen av klyngen, utdyper tanken bak: «Med en verden i rask endring må vi tenke nytt når det kommer til læring og utdanning. Edtech åpner opp for nye og mer aktive læringsformer. Flere norske selskaper er i front på dette feltet og nå må vi gi gass for å ta en dominerende posisjon i dette markedet globalt. Prinsippet bak klyngesamarbeidet er enkelt: Vi samarbeider der vi kan og konkurrerer der vi må. Det at Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet gjennom Arena-programmet vil satse på Edtech framover viser at de ser potensialet i næringen. Vi er svært glade og takknemlige for støtten vi nå tildeles for å aksellerere utviklingen av norsk edtech næring.» 

Bak klyngeprosjektet står blant andre tidligere direktør i Opera Software, Rolf Assev, som nå jobber med oppstartsselskaper. «Dette er veldig spennende. WeWantToKnow har jobbet i StartupLab i to år nå og ser hvilken stor verdi det er  å jobbe i klynger. En egen klynge for EdTech vil være av stor viktighet for utviklingen av en norsk edtech industri,» sier Rolf Assev, styreleder i WeWantTlKnow og partner i StartupLab.

IKT-Norge har også vært sentrale i prosessen, og har lenge jobbet for å fremme næringen.

«Dette er et stort løft for en næring i sterk vekst som over lang tid har evnet å stå samlet. Nå kan Norge posisisjonere seg ytterligere som edtech-nasjon og levere enda flere digitale læringsløsninger til det globale markedet,» sier Heidi Austlid, viseadministrerende direktør i IKT-Norge.

Edtech blir nytt satsningsområde for Norge
Tagged on:         

Leave a Reply