Onsdag, 3. februar samarbeider vi i Oslo Edtech Cluster med Oslo Medtech om en innovasjonsworkshop for idéer og matchmaking opp mot regjeringens satsing Visjon 2030, der de vil anvende inntil 150 mill NOK over tre år på å utvikle nye løsninger for bekjempelse av fattigdom. Utlysningen representerer store muligheter for bedrifter som tilbyr nyskapende løsninger eller tjenester innen helse og utdanning. Første runde er en idékonkurranse for innovasjonsprosjekter som kan bidra til å redusere fattigdom i verden, og søknadsfrist for skisser er 17. februar.

Som et ledd i å stimulere utvikling av gode og innovative innovasjonsprosjekter innen global helse og utdanning, inviterer klyngene Oslo Edtech og Oslo Medtech til innovasjonsworkshop med matchmaking.

  • Tid: Onsdag 3. februar kl 8.00 – 12.00
  • Sted: Møterom Forum, Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Se mer og meld deg på her!

 

Edtech og Medtech for bekjempelse av fattigdom