Vi inviterer med dette lærere, skoleledere, skoleeiere, politikere og andre interesserte til EdTechdagen 14. oktober kl 1200-1700 på Deichmanske hovedbibliotek i Oslo sentrum (Arne Garborgs plass 4).

Se program her

Hvordan kan læring tilpasses hver enkelt elev så alle kan lykkes? Og hvordan kan lærere få frigjort tid til å følge opp hver enkelt bedre enn i dag? Norsk EdTechnæring er i sterk vekst og får oppmerksomhet fra hele verden.

EdTech gir mulighet for læring uavhengig av tid, sted, plattform og rom. Med EdTech-løsninger kan læring organiseres smartere og gi mer motiverende læring. Vi har også flere muligheter enn tidligere til å tilpasse læring til den hver enkelte elev, og til å gi alle mulighet til å lykkes med å få nødvendig kunnskap og kompetanse.

EdTechdagen vil du møte norsk EdTechnæring og oppleve det nyeste innen læringsteknologi. Bli med på workshops hvor du kan utvikle fremtidens læringsløsninger, se hva som finnes i dag, og få inspirerende ny kunnskap om læring.

Påmelding gjør du her

 

Vi gleder oss til å treffe deg!

Invitasjon til EdTech-dagen 14 oktober
Tagged on: