Oslo Edtech Cluster fikk i 2015 støtte av Arenaprogrammet og er en næringsklynge for utvikling, kommersialisering og eksport av norske læringsteknologier (Edtech).

Vi jobber med selskapsutvikling, vekst og internasjonalisering av norsk edtechselskaper og samarbeider med markedsaktører og FoU-miljøer for å utvikle flere norske Edtech-løsninger i verdensklasse.

Oslo EdTech skal sikre samhandling og ny verdiskapning mellom medlemsbedriftene, FoU-miljøer og markedssiden, med mål om å styrke konkurransekraften til klyngens medlemmer og bidra til en sterkere norsk Edtech næring.

 

Prosjektets partnerskap:

 • Oslo Edtech Cluster (Oslo Edtech) – Hege Tollerud – CEO
 • Oslo Edtech Cluster (Oslo Edtech) – Hans Christian Bjørne – Cluster Developer
 • Oslo Edtech Cluster (Oslo Edtech) – Ingrid Somdal-Åmodt Vinje – Business Developer
 • Kahoot! AS – Johan Brand, Co-Founder & CEO
 • Creaza AS – Carl-Morten Knudsen – CEO
 • Kikora AS – Johan Kvarving Vik – CEO
 • Mobilskole – Håkon Kalbakk – CEO
 • BI Learning Lab – Anne Berit Swanberg – Direktør
 • A.B. Nilsen Utdanning / NKI Nettstudier – Wenche Halvorsen – Direktør
 • NIFU – Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utd.– Sveinung Skule – Direktør
 • StartupLab- Rolf Assev – Styringsgruppeleder – Partner StartupLab Oslo & WeWantToKnow AS
 • IKT-Norge – Fredrik Syversen – Direktør for næringsutvikling