Forskning og utvikling er et felt Oslo Edtech Cluster skal jobbe med å stimulere selskapene i klyngen til å være med på å ta frem, i følge vår godkjente søknad som ARENA-prosjekt.

Onsdag 2. mars inviterer vi, i samarbeid med NIFU, til et informasjonsmøte om ulike forskningsprogrammer som utlyses i løpet av året, og hvori det potensielt kan ligge mye penger til å undersøke ulike forhold knyttet til produkter og tjenester dere jobber med innen edtechnæringen.

Det krever en solid innsats å være med på slike prosjekter, og alt dette ønsker vi å bidra til å belyse, samtidig som vi ser for oss og begynne å se hvor det kan være potensielle samarbeid.

Tid: Onsdag 2. mars 2016, 13.00-15.00
Sted: NIFU, Økernveien 9 på Tøyen

Agenda:

 • Åpning/velkommen ved NIFU/Sveinung Skule
 • Presentasjon av Oslo Edtech Cluster ved klyngeleder Hege Tollerud (inklusive oppsummering av kartlegging av EdTech-miljø som er interessert i FoU)
 • Kort om NIFU, inklusive prosjektportefølje om EdTech ved Cathrine Tømte/Jørgen Sjaastad
 • Hvilke finansieringsmuligheter finnes for EdTech-miljø?
  • Eksempel fra BIA
   • Conexus; utvikling av en dysleksivennlig mobiloptimalisert læringsarena
  • Regionale Forskningsfond (RFF) Hovedstadsregionen, presentasjon ved Kjell Øygarden
 • Hva ønsker offentlig sektor?
  • Utdanningsetaten i Oslo kommune – presenterer tidligere erfaringer og tanker knyttet til fremtidig samarbeid med FoU-miljøer og Edtech-bedrifter
 • Workshop: EdTech-bedriftene og FoU-miljøene diskuterer muligheter for samarbeid

Meld deg på her!

 

Oslo Edtech og FoU: Samarbeid og prosjekter