NÅR Fredag 27 november

HVOR MESH – Tordenskiolds gate 3, Oslo, Oslo 0160 NO

 

BESKRIVELSE:
En møteplass for innovative anskaffelser ønsker å skape en interaktiv læringsarena der ulike aktører kan møtes, få kunnskap om innovasjonsvennlige prosesser, spre erfaringer og utvikle innovative modeller for anskaffelser. Konseptet for møteplassen baseres på storytelling – gode fortellinger om hvordan prosjekt arbeider med innovative anskaffelser og innovasjonsprosesser.

 Seminaret foregår på norsk.

Sentrale spørsmål:
Hvordan kan Oslo kommune bli en innovativ aktør ved å ta i bruk EdTech?
Hva kan Oslo kommune lære av EdTech bedriftene?
Hva kan kommunen bidra med for at næringen skal ha gode vilkår for vekst i Oslo?
Kan Oslo kommune som innovativ innkjøper, bidra til at EdTech blir næring i verdensklasse som også vil gjenspeile resultatene til elevene?

MÅLGRUPPE:

Edtech-selskaper som selger løsninger til skoler i Oslo kommune og som ønsker å komme med innspill til hvordan kommunen kan bidra til vekst i edtechnæringen gjennom innovative anskaffelser. Øvrig målgruppe er representanter for offentlig forvaltning, næringsliv og forskningsmiljøer som prosjektledere, ledere med ansvar for anskaffelser og utvikling samt andre som brenner for fagområdet.

FØLG LINK FOR PÅMELDING

 

Vel møtt!

Oslo Kommune + EdTech: Møteplass for innovative anskaffelser